Τα δεδομένα στην προετοιμασία υποψηφίων άλλαξαν…ενημερώσου!!!