Αξιολόγηση

Αν δεν γνωρίζουμε το επίπεδο της αθλητικής κατάστασης ή ικανότητας ενός αθλητή, είναι αδύνατο να δημιουργήσουμε ρεαλιστικούς προπονητικούς στόχους και να παρακολουθήσουμε την προόδο τους.

Η αξιολόγηση της επίδοσης είναι ζωτικής σημασίας για κάθε αθλητή στο πρόγραμμά μας για 4 βασικούς λόγους:

  • Αξιολογεί το τρέχον επίπεδο της ικανότητας ενός αθλητή.
  • Επιτρέπει την κατάλληλη ομαδοποίηση του αθλητή στο πρόγραμμά μας.
  • Εξατομικεύει τις ανάγκες του αθλητή .
  • Μας επιτρέπει να καταγράψουμε και να μετρήσουμε την πρόοδο του.

 

Αυτή η πτυχή του προγράμματός μας είναι αυτό που θεωρούμε το πιο σημαντικό. Με την διαπίστωση των ιδιαίτερων ικανοτήτων αλλά και των αδυναμιών του,ο αθλητής προπονείται στη σωστή βάση για την βελτίωση του.

Η αξιολόγηση των ικανοτήτων είναι απαραίτητη πρυπόθεση για κάθε αθλητή που εισέρχεται στο Πρόγραμμα Proponisis. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, οι αθλητές περνανε από Δυναμικό Warm-Up οπου εξετάζεται η δύναμη και σταθερότητα του κορμού (core stability), εξετάζονται η τεχνική βάδισης και τρεξίματος και εντοπίζονται τα ενδεχόμενα λάθη, και δοκιμάζονται σε μια σειρά ελέγχων ταχύτητας επιτάχυνης και ευκινησίας. Μετά την επεξεργασία των δεδομένων της αξιολόγησης, ο αθλητής αλλά και ο γονέας/κηδεμόνας του μπορεί να ενημερωθεί για το αθλητικό του πορτρέτο. Με βάση την εικόνα του επιλέγουμε το εξατομικευμένο προγραμμά του.